• Bà Hồ Thị Kim Thoa

    HồThịKimThoa  

    Với những sai phạm đã nêu thì phải xem xét kỷ luật chính quyền ở hình thức cao nhất chứ kng phải xin "từ" và cũng kng ai cho phép "từ".

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện