• Cách Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

    Cách MỹbánkhíchoĐàiLoan  

    khíMỹ chiếm đa số trong lực lượng trang đảo ĐàiLoan, tuy nhiên rất ít trong số đó là hàng mới.

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện