• Kỷ luật Phó Trưởng ban

    Kỷ luật PhóTrưởngban  

    Vi phạm của ông Đặng Văn Hòa ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, tổchức đảng, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật...

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện