• Hồi kết bệnh nhân nam

    Hồi kết bệnhnhânnam  

    Ông Kiên cho rằng, phiếu chỉđịnh chụp trên mạng kng có chữ ký của bác sỹ và đã được hủy ngay khi phát hiện.

  • Bệnh nhân nam

    Bệnhnhânnam  

    Ông Kiên cho rằng, nguyên nhân của sự nhầm lẫn nội dung trong phiếu chỉđịnh là do nhân viên điều dưỡng vào máy nhầm.

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện