• Cán bộ bó

    Cánbộ  

    Trong khi ngồi nhậu, giữa ông Lợi và ông Phol đã xảy ra mâu thuẫn. Bất ngờ ông Phol xông vào dùng tay

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện