• Cháy lớn

    Cháylớn  

    Tại hiện trưng, các thùng hóa chất trong khocháy n, lửa và hóa chất cháy văng tung tóe gây khó khăn cho lực lưng chữa cháy.

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện