• Xịt thu

    Xịt thu  

    Một mục sư ở Nam Phi đã biến mình thành thần y với phương thu

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện