• CSGT cẩu xe cùng người vi phạm

    CSGTcẩuxecùng người vi phạm  

    Thuyết phục nữtàixế vi phạm xuống xe bất thành, CSGT đã phải gọi xecẩu đến đưa ô tô vi phạm cùngnữtàixế bên trong về trạm.

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện