• Dự án biết lỗ vẫn

    Dựánbiếtlỗvẫn  

    Theo ĐBQH, đối với dựán đội vốn, chậm trễ như tuyến CátLinh-Đông, nếu cần thì phải chuyển qua cơ quan công an công an để làm rõ.

  • Dự án biết lỗ vẫn

    Dựánbiếtlỗvẫn  

    Đó là nhậ

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện