• Thu hồi

    Thu hồi  

    UBND TP ĐàNẵng cho biết, từ năm 2018 - 2020, TP đã kiểm tra, thu hồi

  • Cán bộ thuê nhà ở xã hội

    Cán b thuê nhàhội  

    Cán b s hữu nhàđấđầy đủ vẫn thuê nhàhội

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện