• Lãnh đạo giúp bố chuyển

    Lãnh đạo giúpbốchuyển  

    Ông Thương cho biết, diện tích đất con ông mua không phải đất nhà nước nên không có chuyện

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện