• Phá rừng lấy gỗ bán sang Trung

    PhárừnglấygỗbánsangTrung  

    Theo lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ, do diện tích đất rừng nằm rải rác ở các khu dân cư nên khó khăn trong quản lý.

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện