• Tổ trưởng dân phố đán

    Tổtrưởngdânphốđán  

    Sau khi xảy ra sự việc, giữa ông Thành và ông K đã làm lành vớinhau và đã gật đầu thông cảm cho nhau.

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện