• Thanh

    Thanh  

    Tại tòa, T. kể lại sự việc Thắng đã lợi dụng T. nằm trong lăng để tránh nắng, bất ngờ lẻn vào đè lên người để giao cấu.

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện