• Dự án Vườn Vua và vấn đề của TIG

    DựánVườnVua và vấn đề của TIG  

    Để hoàn thành kế hoạch năm 2020, Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) cần bứt phá tại quý IV với trọng tâm là dựánVườnVua Resort & Villas.

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện