Ông Trump lợi thế bất ngờ dù thừa nhận Biden thắng cuộc

Ông Trump lợi thế bất ngờ dù thừa nhận Biden thắng cuộc

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện