Nga hỏi vụ Navalny, Pháp hứa nhưng nêu điều kiện

Nga hỏi vụ Navalny, Pháp hứa nhưng nêu điều kiện

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện