Mỹ thừa nhận công lao của Nga ở Syria

Mỹ thừa nhận công lao của Nga ở Syria


Sự Kiện