Su-35 Nga chặn P-8A Mỹ ở Hmeymim, Trung Quốc nói cứng...

Su-35 Nga chặn P-8A Mỹ ở Hmeymim, Trung Quốc nói cứng...

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện