Mỹ cùng với lính đánh thuê phong tỏa thành phố El-Bsera

Mỹ cùng với lính đánh thuê phong tỏa thành phố El-Bsera


Sự Kiện