Nhà vô địch tán thủ đá gãy sườn cao thủ Vịnh Xuân

Nhà vô địch tán thủ đá gãy sườn cao thủ Vịnh Xuân

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện