Hoa Hồng xứ Bắc

(Góc nhìn văn hóa) - TP.HCM hoa lệ, tốt lành dễ gợi những phút tuyệt hứng thi ca. Tác giả Đặng Nguyễn đã có những giây phút trời cho như vậy.

Đừng tưởng phương nam chẳng có hoa

Sớm mai tím đỏ khắp sân nhà

Thoang thoảng hương bay tìm tri kỷ

Người còn mê mải chốn phương xa

Hoa Hong xu Bac
  • Đặng Nguyễn

Thứ Ba, 25/08/2020 15:25

Sự Kiện