Trò nợ tiền gửi xe, trường bắt viết 'Giấy báo nợ'

Trò nợ tiền gửi xe, trường bắt viết 'Giấy báo nợ'

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện