Phim 'Em và Trịnh' chính thức bấm máy vào đầu tháng 11

Phim 'Em và Trịnh' chính thức bấm máy vào đầu tháng 11

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện