Sau nhiều năm gắn bó, Phạm Hương-Thu Hoài 'nghỉ chơi'?

Sau nhiều năm gắn bó, Phạm Hương-Thu Hoài 'nghỉ chơi'?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện