Quá bức xúc, Phú Quang rút tên khỏi Trung tâm bản quyền

Quá bức xúc, Phú Quang rút tên khỏi Trung tâm bản quyền

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện