Phiên bản mới của Iskander-M diệt gọn mục tiêu

Phiên bản mới của Iskander-M diệt gọn mục tiêu video icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện