Cận cảnh Falcon-9 phóng 143 vệ tinh sau khi bị hoãn

Cận cảnh Falcon-9 phóng 143 vệ tinh sau khi bị hoãn video icon 


Sự Kiện